Skip to content

Rekryteringsprocessen

 

Att rekrytera är en omfattande process som kräver både tid och kunskap. Här har ni stor nytta av att anlita vår spetskompetens. Nedan har vi listat vår rekryteringsprocess. Vilken eller vilka delar ni vill att vi ska ta hand om är upp till er.

 • Omvärldsanalys
 • Verksamhetsanalys
 • Kompetensbehov
 • Kravprofil
 • Sökprocesser (Annonserad rekrytering & Executive Search)
 • Grovgallring & första intervjun
 • Presentation av kvalificerade kandidater för uppdragsgivaren
 • Second Opinion – fördjupad personbedömning
 • Muntlig återkoppling till kandidat
 • Muntlig & skriftlig rapport till uppdragsgivaren
 • Referenstagning
 • Sluturvalet
 • Introduktion
 • Uppföljning