Skip to content

Karriärplanering

 

Karriärplanering syftar till att upptäcka och ta till vara humankapitalet oavsett nivå. Programmet ger mer objektiva kunskaper om medarbetarens förutsättningar vilket gör det enklare att rekommendera rätta utvecklingsvägar & utvecklingsområden för en medarbetare  som ”misslyckats” eller för en ”talangfull” medarbetare inom företaget .

Med hjälp av karriärplanering får ni viktig information om de kompetensprofiler som arbetar inom företaget. Efter kartläggning av medarbetare kan ni befordra och/eller vidta kompetensutvecklingsinsatser. Medarbetare som inte matchar företagets kompetens-behov, kompetenskrav, värdegrund m.m. kan omplaceras eller hittar man andra lösningar.