Skip to content

Skapa en vinnarkultur med Karriärplanering

 

Talent Management betyder att;
Identifiera, hantera och följa organisationens talanger så att de ges kompetensmässiga och personliga utvecklingsmöjligheter och kan användas på rätt sätt i organisationen Genom att identifiera medarbetare med potential kan du utveckla och behålla de personer som är avgörande för fortsatt framgång för organisationen.

  • Det handlar om att rekrytera ”rätt kompetens och person” till respektive befattning i organisationen och få dem att trivas och utvecklas i takt med organisationens utveckling och förändringar.
  • Det är viktigt att inom organisationen satsa på den interna kompetensutvecklings-processen och i den identifiera de talanger som finns för att kunna behålla en god konkurrenskraft. Det gäller att se individerna som formar och bidrar till organisationens utveckling på marknaden.
  • Fördelar med att skapa interna resurser, strukturer, metoder och verktyg för att hitta talanger. Karriärplanering är ett program som syftar till att upptäcka medarbetarens förutsättningar – ”dolda” resurser och utvecklingspotential, vilket gör det enklare att rekommendera ”rätta utvecklingsvägar & -områden” för en medarbetare oavsett nivå inom organisationen.
  • Karriärplanering skapar ytterligare positiva effekter för organisationen och medarbetaren.