Skip to content

Chef- & Ledarskapsutveckling

 

Syftet är att utveckla din

  • Självkännedom
  • Relationsförmåga – social- & empatisk kompetens.
  • Prestationsförmåga – målmedvetenhet & uthållighet.
  • Självständighet

Handledning tillsammans med coaching är en exklusiv tjänst.
Arbetsmetoden bygger på samtal, delaktighet, stimulans, frihet, reflektion,
stöd, uppmuntran och utmaningar.

Arbetsmetoden hjälper dig att hitta
- nya lösningar, prestera bättre, nå eller överträffa företagets och egna mål.
- jämvikt mellan arbete, familj och fritid.