Skip to content

Chef- & Ledarskapsutveckling

 

Syftet är att du skall utveckla

  1. Självkännedom, -bild, självkänsla, -förtroende.
  2. Relationsförmåga, social- och empatisk kompetens.
  3. Prestationsförmåga, målmedvetenhet och uthållighet.
  4. Självständigt ansvarstagande.

Coaching är en exklusiv tjänst, en av de främsta formerna för personlig utveckling. Som coach ser jag framåt, fungerar som samtalspartner och använder effektiva verktyg. Coaching utgår från nuet och handlar om vart du själv vill komma.

Du får hjälp med att formulera personliga mål, upprätta en handlingsplan, genomföra, utvärdera och göra framsteg.

Du får erfarenheter och stöd i att hitta jämvikt mellan arbete, familj och fritid.