Skip to content

Om företaget

Rolf LewinAttrahera Ledarskap AB grundades 1995
av Rolf Lewin legitimerad Psykolog med
en MBA, Master i företagsekonomi.

Vi följer Psykologförbundets yrkesetiska principer vid användning av väl beprövade urvalsmetoder i arbets-livet. Testen är utvecklade i enighet med Psykolog-förbundet och flera av dessa är granskade av STP, Stiftelsen för tillämpad psykologi för att nå mätbara och säkra resultat.

Vi samarbetar med kvalificerade Partners,
vilket garanterar expertis och kontinuitet.