Attrahera ledarskap

Attrahera Ledarskap AB grundades 1995 av Rolf Lewin Leg. psykolog med en Master i företagsekonomi, executive MBA.

 

Vi följer Psykologförbundets yrkesetiska principer vid användning av väl beprövade urvalsmetoder i arbetslivet. Urvalsmetoderna är utvecklade i enighet med Psykologförbundet och granskade av STP, Stiftelsen för tillämpad psykologi, för att nå mätbara och säkra resultat.

 

Vi har lång erfarenhet av personbedömning där vi utvärderar kandidater på ett djupare plan och förstår deras förutsättningar att passa in i olika uppdrag/befattningar och bolagskulturer.

 

Vi samarbetar med kvalificerade partners vilket ger uppdragsgivaren tillgång till en bred och djup erfarenhet samt ett omfattande nätverk vilket borgar för rätt lösning för vår uppdragsgivare.